dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
zastępca dyrektora instytutu
telefon:
058-523-1274
tel. sekretariat:
1390
nr pokoju:
209
WWW:
Inne funkcje:

Koordynator Programu Erasmus+ w Instytucie

Przedstawiciel WE w kolegium Wydawnictwa UG

Opiekun Erasmus Student Network

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w sesji egzaminacyjnej:

13.06, godz. 8.15-9.00

14.06, godz. 9.00-9.45

21.06, godz. 8.00-8.30

25.06, godz. 16.30-17.00

09.07, godz. 11.00-11.30

10.07, godz. 18.00-19.00

17.07, godz. 11.00-12.00

URLOP 23.07-31.08.2018