dr hab. Joanna Bednarz, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
058-523-1364
tel. sekretariat:
1390
nr pokoju:
337
WWW:
Inne funkcje:

Koordynator Programu Erasmus+ w Katedrze

Przedstawiciel WE w kolegium Wydawnictwa UG

Opiekun Erasmus Student Network

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w okresie sesji zimowej (28.01-07.02.2020)

Wtorek 28.01, godz. 8.15-9.00

Środa 29.01, godz. 9.00-10.00,

                    godz. 10.00-10.30 zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Zarządzanie marką

Kolejne terminy zostaną podane później.