dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
zastępca dyrektora instytutu
telefon:
058-523-1274
tel. sekretariat:
1390
nr pokoju:
209
WWW:
Inne funkcje:

Koordynator Programu Erasmus+ w Instytucie Handlu Zagranicznego

Opiekun Erasmus Student Network

Przedstawiciel WE w kolegium Wydawnictwa UG

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje:

8.09 godz. 9.00-10.00

13.09 godz. 8.30-9.00

15.09 godz. 8.15-8.50

21.09 godz. 13.20-14.20