dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
zastępca dyrektora instytutu
telefon:
058-523-1274
tel. sekretariat:
1390
nr pokoju:
337
WWW:
Inne funkcje:

Koordynator Programu Erasmus+ w Instytucie

Przedstawiciel WE w kolegium Wydawnictwa UG

Opiekun Erasmus Student Network

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje we wrześniu:

04.09, godz. 11.00-12.00

11.09, godz. 10.00-11.00

12.09, godz. 10.30-11.00

Wyjazd służbowy: 16-20.09