dr Anna Blajer-Gołębiewska

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1260
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
111
WWW:
Inne funkcje:

- Opiekun specjalności Finanse w przedsiębiorstwach
-
Kierownik kursów podyplomowych Diploma in Accounting and Business
-
Koordynator współpracy z Association of Chartered Certified Accountants
- Koordynator programu Erasmus+

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Urlop do 22 września 2017 r.

Następne konsultacje:

28.09.2017 (czwartek) 10.45-12.15;
04.10.2017 (środa) 13.00-13.30;
07.10.2017 (sobota) 11.15-12.15.