dr Anna Blajer-Gołębiewska

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1260
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
111
WWW:
Inne funkcje:

- Opiekun specjalności Finanse w przedsiębiorstwach
-
Kierownik kursów podyplomowych Diploma in Accounting and Business
-
Koordynator współpracy z Association of Chartered Certified Accountants
- Koordynator programu Erasmus+

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Następne konsultacje:

22.11.2017 (środa) 13.00-13.30;
24.11.2017 (piątek) 16.45-17.45;
29.11.2017 (środa) 10.00-11.30;
02.12.2017 (sobota) 12.30-13.00.

UWAGA:
Odbiór kart podarunkowych dla uczestników badania eksperymentalnego
na konsultacjach od 1 lutego 2018 r.