dr Anna Blajer-Gołębiewska

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1260
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
111
WWW:
Inne funkcje:

- Opiekun specjalności Finanse w przedsiębiorstwach
-
Kierownik kursów podyplomowych Diploma in Accounting and Business
-
Koordynator współpracy z Association of Chartered Certified Accountants
- Koordynator programu Erasmus+

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze letnim:

poniedziałek 9.30-10.15
wtorek 8.20-9.05.

Następne konsultacje na studiach niestacjonarnych:

10.03.2018 (sobota) 9.15-9.45;
18.03.2018 (sobota) 13.30-14.00.


UWAGA:
Odbiór kart podarunkowych dla uczestników badania eksperymentalnego

Uczestnicy z Uniwersytetu Gdańskiego: karty podarunkowe można odbierać w godzinach moich konsultacji, które są podawane na bieżąco powyżej, do dnia 16 kwietnia włącznie.