dr Anna Blajer-Gołębiewska

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1260
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
111
WWW:
Inne funkcje:

- Opiekun specjalności Finanse w przedsiębiorstwach
-
Kierownik kursów podyplomowych Diploma in Accounting and Business
-
Koordynator współpracy z Association of Chartered Certified Accountants
- Koordynator programu Erasmus+

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Nieobecność od 23 do 27.09.2019 r.

 

Konsultacje w semestrze zimowym 2019/20: 

wtorki 8:15-9:45

UWAGA:
wyjątkowo konsultacje z wtorku 2.10.2019 r zostaną przeniesione na środę 3.10.2019 r., godz. 8:15-9:45.

 

Następne konsultacje na studiach niestacjonarnych:

28.09.2019 (sobota), 11:15-11:45;
12.10.2019 (sobota), 12:30-13:30.