dr Anna Blajer-Gołębiewska

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1260
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
111
WWW:
Inne funkcje:

- Opiekun specjalności Finanse w przedsiębiorstwach
-
Kierownik kursów podyplomowych Diploma in Accounting and Business
-
Koordynator współpracy z Association of Chartered Certified Accountants
- Koordynator programu Erasmus+

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Najbliższe konsultacje:

20.06.2018 (środa) 8.30-10.00

Ostatni tydzień czerwca - nieobecność z powodu uczestnictwa w konferencji.

 

Najbliższe konsultacje na studiach niestacjonarnych:

23.06.2018 (sobota) 8.00-9.00.

 

  • MICROECONOMICS:
    zaliczenie poprawkowe: 03.09.2018 r. godz. 8.45-9.45, pokój 111;
    egzamin: 03.09.2018 r. godz. 10.00

 

UWAGA:
Odbiór kart podarunkowych dla uczestników badania eksperymentalnego

Uczestnicy z Uniwersytetu Gdańskiego: karty podarunkowe można odbierać w godzinach moich konsultacji, które są podawane na bieżąco powyżej, do dnia 16 kwietnia 2018 r. włącznie.