dr Joanna Adamska-Mieruszewska

Opublikowano 18 kwietnia 2015 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 19 marca 2015 r.

Tytuł rozprawy: Ryzyko długowieczności i jego znaczenie dla stabilności systemów emerytalnych w państwach Unii Europejskiej

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider

Promotor pomocniczy: dr Magdalena Mosionek-Schweda

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 14 grudnia 2017 r.

Streszczenie: wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 9 stycznia 2018 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 9 stycznia 2018 r.

Nadanie stopnia doktora: 18 stycznia 2018 r.