Uchwała Nr 4a/17/WEUG

Uchwała Nr 4a/17/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 26 stycznia 2017 r.

Uchwała wewnętrzna