Uchwała Nr 2/17/WEUG

Uchwała Nr 2/17/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zgłoszenia wniosku o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie § 1 pkt. 2 i § 2 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1462), postanawia zgłosić wniosek o nagrodę za osiągnięcia dydaktyczne o charakterze zespołowym za autorstwo publikacji książkowej pt. „Przedsiębiorstwo. Drogi sukcesu rynkowego” pod red. prof. dr hab. Janusza Żurka.

Wynik głosowania: oddano: 49 głosów, za: 47 głosów, przeciw: 1 głos, wstrzymujących się: 1 głos.

Dziekan
Dr hab. Monika Bąk, prof. UG