dr Elżbieta Adamowicz

stanowisko:
st. wykładowca
funkcja:
telefon:
58-523-1239
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
229
WWW:
Inne funkcje:

Kierownik Studiów Podyplomowych Zamówienia Publiczne

członek Senatu UG

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019

poniedziałek, godz. 15.00 - 16.30

 

 

studia niestacjonarne

15.12.2018 w godz. 11.00-11.30

19.01.2019 w godz. 18.00-18.45