dr Elżbieta Adamowicz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1379
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
230
WWW:
Inne funkcje:

Kierownik Studiów Podyplomowych Zamówienia Publiczne
Opiekun specjalności Morskie Sektory Offshore
Członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w czasie sesji poprawkowej2022/23

w dniu 11 września od 13.15-14.30

Dodatkowe terminy konsultacji we wrześniu - proszę o kontakt mailowy