dr Monika Grottel

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1355
tel. sekretariat:
1390
nr pokoju:
303
WWW:
Inne funkcje:

opiekun specjalności handel zagraniczny

opiekun Studenckiego Koła Naukowego HaZet

koordynator programu wymiany studenckiej między UG i HSB

Studia stacjonarne i niestacjonarne

27.08.2019, godz.11.30-13.00

29.08.2019, godz. 11.00-13.00 - odwołane

3.09.2019 (wtorek), godz.10.00-12.00

5.09.2019 (czwartek), godz. 11.30-13.00

13.09.2019 (piątek), godz. 9.00-10.30

16.09.2019, godz. 9.30-11.00

19.09.2019, godz. 10.00-11.30