dr Anna Fornalska-Skurczyńska

stanowisko:
asystent
funkcja:
telefon:
058-523-1355
tel. sekretariat:
1355
nr pokoju:
303
WWW:
Inne funkcje:
Informacje dla studentów

PHZ TEST:

a) motywy ekspansji

b) formy ekspansji

c) źródła informacji i narzędzia wspierania eksportu

d) dokumenty w HZ

e) certyfikaty


PHZ, zadania:

Zadanie 5 (ostatnie):

Spróbuj znaleźć w sklepie produkt/y, który(e) posiada(ją) pewne świadectwa/certyfikaty, a następnie sprawdź, na ile są rzadkie, jaka jest procedura ich otrzymania oraz czemu służą.

1. Chroniona Nazwa Pochodzenia oraz Fair Trade
(indeksy kończące się na 0,1,2,3)

2. Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz Certyfikat Halal
(indeksy kończące się na 4,5,6)

3. Gwarantowana Tradycyjna Specjalność oraz Certyfikat Koszerności
(indeksy kończące się na 7, 8, 9)

Wymagane jest zdjęcie produktu oraz streszczenie w kilku słowach (nie w formie pisemnej).Zadanie 3.(grupa HZ21 na 11.04)

 

Omów koszty i korzyści płynące z wykorzystania danej formy ekspansji na rynki zagraniczne przez wybrane przez siebie przedsiębiorstwo. Wskaż przypuszczalne powody wyboru danej formy ekspansji. Jakie alternatywne rozwiązanie można byłoby zaproponować wybranej przez Ciebie firmie?

a)    alians strategiczny (nr indeksu kończący się na 0,1)

b)     joint venture (nr indeksu kończący się na 2,3)

c)      franchising (nr indeksu kończący się na 4,5)

d)     inwestycje typu greenfield (nr indeksu kończący się na 6,7)

e)     inwestycje typu brownfield (nr indeksu kończący się na 8,9)


 

Zadanie 2. Znajdą je Państwo w materiałach dla studentów, osobne dla grupy HZ20 i HZ21.

 

Zadanie 1. (grupa HZ20 na 07.03, grupa HZ 21 na 14.03)

 Przeanalizuj, omówione na wykładzie, motywy ekspansji na rynki zagraniczne na wybranych przykładach polskich przedsiębiorstw - które motywy dominują, czy są one zróżnicowane w poszczególnych branżach, czy znaczenie ma wielkość przedsiębiorstwa, a może kierunek ekspansji? Oceń, czy założone cele zostały zrealizowane oraz wskaż bariery w ich realizacji.

 

IB Presentations:

 

1) 21.03 - Overseas territories and dependencies of various member states, territories where the EU rules regulating customs, VAT and excise apply or not apply.  (VAT, customs) (one presentation)

2) 28.03 - The importance of countertrade transactions (one presentation)

3) 11.04 - Contract clauses in international trade (excluding solving disputes) (one presentation)

4) 18.04 - The role of cultural differences in negotiations (one presentation)

5) 16.05 - Transport in international trade - from A to Z, FCA form China to Poland (one presentation)

6) 23.05 - Solving disputes in international trade, advantages and disadvantages (one presentation)


IBT
Procedury handlu zagranicznego 2019