dr Aleksandra Paszkiewicz

jednostka:
stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
tel. sekretariat:
nr pokoju:
WWW:
Inne funkcje:

http://rachunkowosc.wzr.pl/prac_www.php?prac=97

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne