dr Adam Szczęch

stanowisko:
asystent
funkcja:
telefon:
058-523-1334
tel. sekretariat:
1324
nr pokoju:
309
WWW:
Inne funkcje:

Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze letnim 2017/18:

poniedziałek 17.00-18.30

Poprawa części makroekonomicznej z Podstaw mikro- i makroekonomii (studia dzienne drugiego stopnia) odbędzie się na konsultacjach 26.02.2018 r. w pok. 309.