dr Ewa Ignaciuk

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1383
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
115
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w czasie semestru letniego 2018/2019

środa: 18.35-20.05 Wydział Ekonomiczny UG, s. 115