mgr Youssef Hussein Abdul Khalek

Opublikowano 24 listopada 2018 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 22 listopada 2018 r.

Tytuł rozprawy: The determinants of Lebanese public debt

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: