mgr Karolina Józefowicz

Opublikowano 24 listopada 2018 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 22 listopada 2018 r.

Tytuł rozprawy: Atrakcyjność inwestycyjna a rozwój rynku nieruchomości komercyjnych w polskich metropoliach

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel

Recenzenci:

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Streszczenie:

Recenzje:

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: