mgr inż. Rafał Śpiewak

Opublikowano 20 stycznia 2018 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 18 stycznia 2018 r.

Tytuł rozprawy: Determinanty efektywności inwestycyjnej systemów fotowoltaicznych na rynku energii elektrycznej

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Henryk Woźniak, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr inż. Izabela Piasecka

Recenzenci:

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Streszczenie:

Recenzje:

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: