mgr Hermes Jordan Rojas

Opublikowano 23 października 2016 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 20 października 2016 r.

Tytuł rozprawy: Optimization of logistics and economic processes in the international removals industry

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski

Recenzenci: 


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: