dr hab. Dariusz Trojanowski

Opublikowano 05 maja 2020 roku

Wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów: 25 kwietnia 2019 r.

Autoreferat: wersja polska

Komisja habilitacyjna:

  • prof. dr hab. Marian Gorynia - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (przewodniczący komisji)
  • dr hab. Paweł Antonowicz - Uniwersytet Gdański (sekretarz komisji)
  • prof. dr hab. Stanisław Belniak - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (recenzent)
  • prof. dr hab. Maria Trojanek - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (recenzent)
  • prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (recenzent)
  • dr hab. Christian Lis - Uniwersytet Szczeciński (członek komisji)
  • prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska - Uniwersytet Gdański (członek komisji)Harmonogram postępowania habilitacyjnego:

Wszczęcie postępowania: 26 kwietnia 2019 r.

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania przez Radę Wydziału Zarządzania UG: 27 czerwca 2019 r.

Powołanie Komisji habilitacyjnej: 10 września 2019 r.

Uchwała Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego: 30 kwietnia 2020 r.