dr Andrzej Poszewiecki

Opublikowano 16 września 2019 roku

Wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów: 26 kwietnia 2019 r.

Autoreferat: wersja polska, wersja angielska

Komisja habilitacyjna:

  • prof. dr hab. Andrzej Wojtyna - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (przewodniczący komisji)
  • dr hab. Beata Majecka - Uniwersytet Gdański (sekretarz komisji)
  • dr hab. Piotr Zielonka - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (recenzent)
  • prof. dr hab. Tadeusz Tyszka - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (recenzent)
  • dr hab. Michał Krawczyk - Uniwersytet Warszawski (recenzent)
  • dr hab. Dariusz Pieńkowski - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (członek komisji)
  • dr hab. Teresa Kamińska - Uniwersytet Gdański (członek komisji)Harmonogram postępowania habilitacyjnego:

Wszczęcie postępowania: 30 kwietnia 2019 r.

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania przez Radę Wydziału Ekonomicznego UG: 12 września 2019 r.

Powołanie Komisji habilitacyjnej: 3 lutego 2020 r.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego: