Studia II stopnia stacjonarne - Ekonomia: Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości
Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • analizy otoczenia firmy,
 • decyzji inwestycyjnych,
 • rynku pracy,
 • zarządzania zasobami ludzkimi i kierowania konfliktem.

Absolwent nabywa umiejętności:

 • trafnego identyfikowania tendencji makroekonomicznych,
 • odpowiedniego doboru metod analizy,
 • krytycznej oceny zjawisk gospodarczych oraz – w zakresie swoich kompetencji – ich kształtowania według posiadanej wiedzy.

Uzyskane efekty uczenia się umożliwiają absolwentowi:

 • pracę w przedsiębiorstwie na stanowiskach związanych z tworzeniem strategii rozwoju lub instytucjach administracji publicznej,
 • prowadzenie własnej firmy dzięki posiadaniu wiedzy łączącej w sobie umiejętności praktyczne ze zdolnościami do trafnego identyfikowania współczesnych tendencji ekonomicznych.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Doktrynalne podstawy współczesnych systemów gospodarczych
 • Teoria i praktyka wyboru publicznego
 • Kierowanie konfliktem
 • Analiza otoczenia firmy
 • Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwie
 • Rynek pracy
 • Zarządzanie międzynarodowe
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

 1. Polityka gospodarcza Stanów Zjednoczonych a behawioralne podłoża kryzysu finansowego 2007-2011.
 2. Świadczenia socjalne jako element systemu redystrybucji dochodów w Polsce, Szwecji i Wielkiej Brytanii.
 3. Ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw na przykładzie X.
 4. Źródła współczesnej krytyki konsensusu waszyngtońskiego.
 5. Współczesna polityka gospodarcza Wielkiej Brytanii w świetle głównych doktryn ekonomicznych.
 6. Etyka w biznesie – obowiązek moralny czy element strategii firmy?
 7. Bariery działalności gospodarczej w Polsce, Niemczech i USA.
 8. Indywidualne formy zabezpieczeń emerytalnych w Polsce i wybranych krajach.
 9. Wpływ procesów prywatyzacyjnych monopoli państwowych na budżet państwa.

Opiekun specjalności:
dr hab. Anita Szymańska

Katedra Polityki Gospodarczej
e-mail: anita.szymanska@ug.edu.pl