O Ośrodku

Ośrodek Badań Integracji Europejskie
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański
 
 ul. Armii Krajowej 119/121 
81-824 Sopot
 

 

Ośrodek Badań Integracji Europejskiej (do 1994r. Ośrodek Badań EWG) powstał w 1983 roku z inicjatywy grupy pracowników byłego Instytutu Teorii Ekonomii UG, interesujących się problematyką integracji.

 

Zajmuje się działalnością naukową, dydaktyczna i popularyzatorską zagadnień z zakresu europejskiej integracji gospodarczej

 

Obecnie pracownikami OBIE są:

- Prof. Andrzej Stępniak (Kierownik Ośrodka)

- dr hab. Stanisław Umiński, Prof. UG

- dr Joanna Stefaniak

- dr Adriana Zabłocka - Abi Yaghi

- dr Maciej Krzemiński

- dr Aleksandra Borowicz

 

Sekretariat: mgr Barbara Błażejewska

Centrum Europejskie : mgr Bogna Ejdziukiewicz i mgr Kamila Kałędkiewicz

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W kwietniu 2017 roku na mocy Rady Wydziału Ekonomicznego UG zostały wprowadzone dwie nowe specjalności prowadzone przez Ośrodek Badań Integracji Europejskiej:


- na pierwszym stopniu - studiów licencjackich : "Projekty w biznesie międzynarodowym" 

 

- na drugim stopniu - studiów magisterskich:  "Ekonomia Unii Europejskiej"

 

 

 

Więcej informacji w zakładce "Specjalności"   -   "Projekty w biznesie międzynarodowym" i "Ekonomia Unii Europejskiej"

  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------