mgr Beata Szymanowska

Opublikowano 07 stycznia 2021 roku

Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora:

Tytuł rozprawy: Innowacyjność jako czynnik konkurencyjności portów morskich ze szczególnym uwzględnieniem portu w Gdyni

Dziedzina: dziedzina nauk społecznych
Dyscyplina: ekonomia i finanse


Promotor: dr hab. Hanna Klimek

Promotor pomocniczy: dr Janusz Dąbrowski

Recenzenci:

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Streszczenie:

Recenzje:

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: