Beata Szymanowska, PhD

Posted on 2021-01-07

Initiation of PhD conferment procedure: November 26th, 2021

The title of PhD thesis: Innowacyjność jako czynnik konkurencyjności portów morskich ze szczególnym uwzględnieniem portu w Gdyni

Field of studies: The field of social sciences
Discipline: Economics and Finance


Supervisor: Hanna Klimek, Associate Professor

Auxiliary supervisor: Janusz Dąbrowski, PhD

Reviewers:


Acceptance of the PhD thesis for public defense: March 24th, 2022

Summary: Polish version, English version

Reviews:


Announcement of the public PhD thesis defense: April 12th, 2022

Acceptance of the public PhD thesis defense: April 12th, 2022

Awarding the degree of doctor in economics: April 21st, 2022