Kontakt

W sprawie współpracy naukowej prosimy o kontakt z Prodziekanem ds. nauki, dr. hab. Przemysławem Borkowskim, prof. UG.