Książki i publikacje

Literatura z logistyki
Dorobek naukowy pracowników Katedry Logistyki

 Praca zborowa pod redakcją Mirosława Chaberka:
Modelowanie procesów i systemów logistycznych. Część I.
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2001

Spis treści

Praca zborowa pod redakcją Mirosława Chaberka:
Rachunek decyzyjny w logistyce zaopatrzenia.
Wydawnictwo GWSH,
Gdańsk 2002
Autorzy: Mirosław Chaberek, Andrzej Jezierski, Cezary Mańkowski, Leszek Reszka

Spis treści

 Zdzisław Kordel :
Rola transportu samochodowego w łańcuchu dostaw
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2002
 Zdzisław Kordel:
Transport samochodowy w systemach logistycznych.
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2000

 Mirosław Chaberek:
Logistyka informacji zarządczej w kontrolingu przedsiębiorstwa.
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2002

Spis treści

 Mirosław Chaberek:
Mikro i makroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego.
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2002

Spis treści

 Cezary Mańkowski:
Kontroling i logistyka zaopatrzenia jako czynniki synergiczne gospodarowania
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2005

Spis treści

 Cezary Mańkowski:
Synergia w logistyce
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2010
 Leszek Reszka:
Prognozowanie w logistyce małego przedsiębiorstwa.
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2010

Spis treści
 Agnieszka Szmelter:
Synergy phenomenon in supply logistics.
Wyd. LAP Lambert Academic Publishing,
Saarbrucken 2014

Andrzej Jezierski:

Logistyczne determinanty kształtowania struktur rynku.

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Gdańsk 2015