dr Magdalena Jażdżewska-Gutta

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1240
tel. sekretariat:
1231
nr pokoju:
308
WWW:
Inne funkcje:

Sekretarz Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej