Katedra Zrównoważonych Procesów Rynkowych

 

 

 

 

Idee zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu wywierają ogromny wpływ na charakter i postrzeganie procesów ekonomicznych i praktyk menadżerskich.


Wielodyscyplinarne badania naukowe prowadzone przez pracowników naszej Katedry przyczyniają się do pogłębienia wiedzy w tym zakresie, czyniąc tym samym naszą rzeczywistość bardziej otwartą na potrzeby interesariuszy i przyjazną                    środowisku naturalnemu.


- dr hab. Piotr Zientara, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

 

Nasz zespół

 

 

                dr hab. Piotr Zientara                    profesor Uniwersytetu Gdańskiego

                 Kierownik Katedry                   

dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik profesor Uniwersytetu Gdańskiegodr hab. Krystyna Żołądkiewicz, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
   
   
dr Joanna Adamska-Mieruszewska dr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil dr Magdalena Jażdżewska-Gutta
   
   
 
dr Urszula Mrzygłóddr Renata Orłowskadr Katarzyna Osiecka-Brzeska
   
   
   
 mgr inż. Barbara Meyer