dr Magdalena Jażdżewska-Gutta

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1240
tel. sekretariat:
1231
nr pokoju:
308
WWW:
Inne funkcje:

Sekretarz Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej

Informacje dla studentów
Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Transportation and International Logistics
Transport i logistyka międzynarodowa - studia stacjonarne
Intercultural Communication in Business
Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego - studia stacjonarne
Cross-cultural communication
Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego - studia niestacjonarne
Transport i logistyka międzynarodowa - studia niestacjonarne
Cross-Cultural negotiations
Analizy gospodarcze
Business Case Studies
Transport i spedycja w handlu międzynarodowym
Zarządzanie w biznesie międzynarodowym - studia niestacjonarne
Proces transportowy w handlu zagranicznym
International Logistics - Supply Chain Network
Finansowanie łańcucha dostaw
ICB2023