Kursy ACCA: Diploma in Accounting and Business


Począwszy od semestru letniego 2013/14 Wydział Ekonomiczny UG oferuje kursy przygotowujące do egzaminów ACCA na wszystkich poziomach zaawansowania z zakresu Fundamentals - Knowledge, czyli:

  • Accountant in Business (AB);
  • Management Accounting (MA);
  • Financial Accounting (FA).

Każdy z modułów kursowych obejmuje 20 godzin wykładowych. Kursy odbywają się w weekendy (6h+6h+8h). Kurs kończy się dokumentem potwierdzającym. W trakcie kursów studenci wysłuchają wykładów oraz będą rozwiązywać testy oraz studia przypadków powstałe na bazie egzaminów ACCA oraz innych materiałów. Jednak należy wziąć pod uwagę, że liczba godzin nauki, potrzebnych żeby zaliczyć daną kwalifikację to około 200 godzin (w tym kursy, samodzielna nauka, powtórki). Zatem kurs obejmuje tylko część materiału, że szczególnym uwzględnieniem kwestii, które mogą sprawiać trudności przy samodzielnej nauce.


Promocyjna cena kursu: 500 zł.

Polecamy też studentom zakupienie materiałów przygotowujących do egzaminów. Uniwersytet Gdański ich nie rozprowadza. Polecamy materiały BPP, które można kupić on-line.

Po uzyskaniu kwalifikacji dla przedmiotów AB, MA i FA można zaliczyć moduł etyczny on-line i wystąpić do ACCA o uzyskanie Diploma in Accounting and Business.

Kursy odbywają się w Sopocie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.
Zapisy odbywają się mailowo u koordynatora kursów.

Ostatecznym potwierdzeniem chęci uczestnictwa jest wpłata 500 zł na konto, które zostanie podane w późniejszym na tej stronie.

Gdyby kursy nie otworzyły się ze względu na niewystarczającą liczbę chętnych, wpłacona kwota zostanie zwrócona.Absolwenci niektórych specjalności mogą uzyskać zwolnienia z przedmiotów AB, MA i FA w ACCA. W przypadku studentów Wydziału Ekonomicznego UG zwolnienia mogą uzyskać absolwenci specjalności: Finanse międzynarodowe i bankowość, Handel zagraniczny, International Business, Teoria przedsiębiorstw. Wówczas występuje się do ACCA o przyznanie zwolnień. O liczbie przedmiotów, z których przyznane będą zwolnienia decyduje ACCA na podstawie programu studiów. Jednak i w tym przypadku, aby uzyskać dyplom, trzeba zdać jeden (wybrany) z egzaminów AB, MA i FA w centrum komputerowym.
W celu sprawdzenia przysługujących zwolnień należy wejść na stronę ACCA:
http://www.accaglobal.com/gb/en/student/acca-qual-student-journey/exemptions.html
Po lewej stronie znajduje się link: "Exemptions enquiry database" - tam należy wprowadzić wymagane dane.

 


Zgłoszenia na kursy oraz informacje o najbliższych terminach
- pod adresem mailowym m.suchanek@ug.edu.pl

 

 

Miejsce kursów:
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121

 

 

Kierownik kursów
dr hab. Anna Blajer-Gołębiewska

  

Koordynator kursów

dr hab. Michał Suchanek, prof. UG
e-mail: m.suchanek@ug.edu.pl