FAQ

I. Kursy


1.    Ile osób jest w grupie kursowej?

W grupie jest 6-12 osób.

2.    W jaki sposób można zapisać się na kursy ACCA?

Zapisy są mailowe u koordynatora kursów. 
dr hab. Michał Suchanek, prof. UG
e-mail: m.suchanek@ug.edu.pl

3.    W jakich terminach odbywają się kursy?

Każda kolejna edycja kursów zostanie uruchomiona, gdy będzie co najmniej 6 osób chętnych. Ustalone zostaną wtedy 2 kolejne weekendy, w które kurs będzie się odbywał.

4.    Czy po ukończeniu  kursów wydawany jest dokument potwierdzający uczestnictwo?

Tak, uczenia wydaje taki dokument.


II. Specjalność Finanse w przedsiębiorstwach


1.  Czy student posiadający dyplom magistra może podjąć studia w ramach modułów składających się na specjalność Finanse w przedsiębiorstwach?


Tak.

 

2. Czy student, który ukończył studia na innym kierunku ekonomicznym niż Ekonomia może liczyć na "przepisanie oceny" z niektórych przedmiotów?


Z tym pytaniem należy zwrócić się indywidualnie do Prodziekana ds. kształcenia Wydziału Ekonomicznego.
Podstawowe kryteria, które należy spełnić to:
- przepisanie oceny tylko z II stopnia studiów (magisterskich);
- liczba godzin przedmiotu nie mniejsza niż na specjalności FWP;
- odpowiedni zakres zrealizowanego programu z przedmiotu, z którego ma być przepisana ocena.
Uwaga: nie można przepisać oceny z przedmiotu, akredytowanego przez ACCA.

 

3. W jakim języku odbywają się zajęcia oraz egzaminy?


Na mocy umowy z ACCA zarówno zajęcia, jak i egzaminy, odbywają się w języku polskim.

 

4. Czy zapisując się na studia z opcją ezagminów ACCA automatycznie przystępuje się do ACCA?


Nie. Studenci zapisują się na studia zaoczne i wybierają moduły składające się na specjalność Finanse w przedsiębiorstwach. Dopiero później zostaje im przekazany termin, do którego każdy student musi podjąć decyzję o zapisaniu się do ACCA. Proszę nie zapisywać się samodzielnie do ACCA, bo w takim przypadku tracie się zniżki za opłaty w ACCA.

 

5. Czy to prawda, że studenci, którzy nie zapiszą się do ACCA, uzyskają pewne zwolnienia z egzaminów ACCA?


Tak. Studenci, którzy ukończą moduły składające się na specjalność Finanse w przedsiębiorstwach, niezależnie od tego czy zapisali się do ACCA, zostaną zwolnieni przez ACCA z egzaminów AB, MA i FA (dawne F1-F3).


6. Czy podjęcie studiów na modułach tworzących specjalność Finanse w przedsiębiorstwach zwalnia z egzaminów ACCA?

Samo podjęcie studiów nie zwalnia. Ukończenie studiów zwalnia z egzaminów AB, MA i FA (dawne F1-F3). Ponadto w trakcie studiów zdają Państwo egzaminy obejmujące program ACCA z przedmiotów LW, PM, TX, FR, AA, PM (dawne F4-F9). Egzaminy odbywają się w języku polskim i są podobne do egzaminów ACCA (trwają 3 godziny, podobne zadania itd.). Zdanie tych egzaminów zwalnia z odpowiadających im egzaminów ACCA.

7. Przygotowania do egzaminów ACCA są czasochłonne, jakie przygotowanie dają studia akredytowane przez ACCA?


Przedmioty w ramach modułów finansowych są to przedmioty przygotowujące do egzaminów ACCA. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że działają one tak jak kursy przygotowujące do właściwych egzaminów, organizowanych przez ACCA. Innymi słowy taki przedmiot trwa 20-52 godzin. ACCA szacuje, że nauka do jednego egzaminu to 280-360 godzin. Zatem trzeba się również uczyć samemu. Zdanie egzaminu zwalnia z egzaminu ACCA.

 

8. Czy ukończenie studiów jest tożsame ze zdobyciem kwalifikacji ACCA?


Na całą kwalifikację ACCA składają się dwa poziomy Fundamentals i Professional. Oferta Wydziału Ekonomicznego obejmuje wszystkie 9 egzaminów poziomu Fundamentals. Studentom, po ukończeniu studiów przysługuje zwolnienie z egzaminów trzech ACCA: AB, MA i FA (dawne F1-F3). W toku studiów studenci zdają natomiast egzaminy LW, PM, TX, FR, AA, PM (dawne F4-F9).

Po ukończeniu studiów każdy student zgłasza się indywidualnie do ACCA (z suplementem do dyplomu ukończenia studiów) celem uznania egzaminów.

 

9. Czy w trakcie studiów dostanę dokument, że zdałem już część egzaminów ACCA?


W czasie studiów zapisujemy się razem do ACCA. Na koncie studenta w systemie myACCA status przedmiotów widnieje jako "warunkowo zwolniony". Po zakończeniu studiów dostają Państwo suplement do dyplomu magisterskiego, gdzie widnieje wpis informujący o tym, że przysługują Państwu zwolnienia z przedmiotów ACCA. Ten suplement jest podstawą do zmiany statusu na
"zwolniony".

Zatem w trakcie studiów potwierdzeniem warunkowego zwolnienia może być wydruk z konta myACCA lub dokument poświadczający wystawiony przez opiekuna specjalności.

 

10. Gdzie można znaleźć przykładowy plan studiów?


http://ekonom.ug.edu.pl/web/studenci/index.html?lang=pl&ao=ii_stopien__


11. Gdzie można znaleźć przykładowy program studiów?


http://ekonom.ug.edu.pl/web/studenci/index.html?lang=pl&ao=ii_stopien__

 

12. Czy Wydział Ekonomiczny prowadzi studia akredytowane przez ACCA wyłącznie w trybie niestacjonarnym?


Tak.

 

13. Czy są jakieś specjalne wymogi przy rekrutacji na studia akredytowane przez ACCA?

 

Specjalnych kryteriów nie ma, jedynie musi być ukończony I stopień studiów.

 

14. W jaki sposób absolwenci mogą uzyskać potwierdzenie zdania egzaminów ACCA?


Takim potwierdzeniem będzie suplement do dyplomu wydany przez UG, gdzie zostaną podane egzaminy ACCA zdane przez danego studenta.

15. Czy w trakcie studiów studenci mają jedno podejście do egzaminów? Czy mogą też zdawać poprawki?

 

Zdawanie egzaminów w formacie ACCA podlega tym samym zasadom, co zdawanie regularnych egzaminów na Wydziale Ekonomicznym UG. Studentowi przysługują dwa terminy: podstawowy i poprawkowy, a także tzw. egzamin z długiem punktów ECTS (odpowiednik dawniejszego egzaminu warunkowego).


16. Czy oprócz opłat za studia są dodatkowe opłaty za egzaminy ACCA?

 

Tak. Te opłaty są wnoszone bezpośrednio do ACCA.

 

Jeżeli Wydział Ekonomiczny znów zostanie zaproszony do programu ACCA - Accelerate, to  studenci zostają zwolnieni z części opłat.

 

Stawki opłat podlegają niewielkim zmianom, aktualne są zawsze opublikowane na stronie internetowej: http://accapolska.pl/Kwalifikacja-ACCA/Daty-i-oplaty

 

17. Kiedy następuje rejestracja do ACCA?

Do ACCA rejestrujemy się wspólnie na Uniwersytecie w okresie kwiecień - maj na pierwszym roku studiów. Wtedy też należy opłacić opłatę rejestracyjną.

UWAGA!

Proszę samemu nie rejestrować wcześniej się do ACCA.

Zwolnienia z opłat są ważne tylko dla nowych studentów ACCA, gdy przy rejestracji podadzą specjalny kod (do odbioru u opiekuna specjalności).