Oprogramowanie dla studentów

Microsoft Office 365

W celu uzyskania dostępu do usługi Office 365 należy wysłać wiadomość e-mail na adres poczta@stud.ug.edu.pl. Konieczne jest aby kontaktować się z adresu e-mail podanego w trakcie rekrutacji - widocznego w portalu studenta. Na tej podstawie odbywa się weryfikacja użytkownika.

Temat wiadomości: Konto studenta w usłudze office.com

Niezbędne informacje:
    nr indeksu,
    imię i nazwisko,
    Wydział Ekonomiczny.

 

Co to jest DreamSpark?

DreamSpark Premium (dawniej: MSDN Academic Alliance) – program firmy Microsoft skierowany do studentów i pracowników naukowych. Uczestnicy mogą pozyskać darmowe kopie pewnej części oprogramowania firmy Microsoft (systemów operacyjnych, serwerów, baz danych i środowisk tworzenia aplikacji) pod warunkiem, że będą korzystać z otrzymanego oprogramowania jedynie w celach edukacyjnych. Dla firmy Microsoft jest to jedna z form popularyzacji własnego oprogramowania w społecznościach akademickich oraz forma pomocy w nauczeniu się technologii Microsoft.


Przystąpić do programu mogą jedynie studenci i pracownicy uczelni zarejestrowanych w programie.


 


Jak otrzymać konto w DreamSpark ?

Warunkiem umożliwiającym korzystanie z programu DreamSpark jest posiadanie elektronicznego konta które można otrzymać  (dot. Wydziału Ekonomicznego UG) wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Uwaga ! Wszyscy studenci rozpoczynający studia od od roku akademickiego 2016/17 mają założone konta automatyczne

 

 

Formularze można pobierać i składać od godz. 10.00 do 14.00 pn-pt
Studenci studiów stacjonarnych:pok. nr 100
Studenci studiów niestacjonarnych:pok. nr 100 lub w dziekanacie
Studenci studiów doktoranckich:pok. nr 100 lub w dziekanacie
Pliki formularza

 

Logowanie do DreamSpark: