Oprogramowanie dla studentów

Co to jest DreamSpark?

DreamSpark Premium (dawniej: MSDN Academic Alliance) – program firmy Microsoft skierowany do studentów i pracowników naukowych. Uczestnicy mogą pozyskać darmowe kopie pewnej części oprogramowania firmy Microsoft (systemów operacyjnych, serwerów, baz danych i środowisk tworzenia aplikacji) pod warunkiem, że będą korzystać z otrzymanego oprogramowania jedynie w celach edukacyjnych. Dla firmy Microsoft jest to jedna z form popularyzacji własnego oprogramowania w społecznościach akademickich oraz forma pomocy w nauczeniu się technologii Microsoft.


Przystąpić do programu mogą jedynie studenci i pracownicy uczelni zarejestrowanych w programie.


 


Jak otrzymać konto w DreamSpark ?

Warunkiem umożliwiającym korzystanie z programu DreamSpark jest posiadanie elektronicznego konta które można otrzymać  (dot. Wydziału Ekonomicznego UG) wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Uwaga ! Wszyscy studenci rozpoczynający studia od od roku akademickiego 2016/17 mają założone konta automatyczne

 

 

Formularze można pobierać i składać od godz. 10.00 do 14.00 pn-pt
Studenci studiów stacjonarnych:pok. nr 100
Studenci studiów niestacjonarnych:pok. nr 100 lub w dziekanacie
Studenci studiów doktoranckich:pok. nr 100 lub w dziekanacie
Pliki formularza

 

Logowanie do DreamSpark: