System Zapisów  WDW V. 3.2.2, autor Tomasz Jastrząbek

 
Menadżer list V1.6
PDW
 
Czas serwera 

Niezalogowany
Obecnie jesteś anonimowym użytkownikiem. 

• aby przeglądać listy WDW  posłuż się Menadżerem list.
• aby dokonać wyboru skorzystaj z okienka Zaloguj się.


****************************************************
System Zapisów WDW V. 3.2.2 host: ekonom.ug.edu.pl:SQL server  

****************************************************

HARMONOGRAM ZAPISÓW NA PRZEDMIOTY DO WYBORU

 

Uwaga, logowanie do systemu możliwe jest tylko poprzez Portal Studenta:
http://ps.ug.edu.pl

Po zalogowaniu należy wybrać w menu: "Zapisy na ekonomii".


Harmonogram zapisów na przedmioty do wyboru, przedmioty ogólnospołeczne  Rok akademicki 2019/2020
Semestr zimowy

http://ekonom.ug.edu.pl/web/news/?lang=pl&ao=wydarzenia&action=ViewNews&item=ViewNews&IdNews=3684