Numer 23 / 2006

PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU HANDLU ZAGRANICZNEGO NR 23

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI ŚWIATOWEJ


Pierwszy numer Prac i Materiałów Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego ukazał się w 1973 oku, a teraz do rąk Czytelników oddajemy numer dwudziesty trzeci. Poświęcony jest on, podobnie jak i poprzednie numery, problemom współczesnej gospodarki światowej. Piętnastu autorów – głownie młodych pracowników nauki – prezentuje wyniki swoich badań.

Redaktor naukowy: Hanna Treder
Recenzent: Maria Bijak-Kaszuba
Redakcja: Maria Mosiewicz
Projekt okładki: Wojtek Traczyk

Komitet Redakcyjny Prac i Materiałów Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego:
Danuta Marciniak-Neider, Ewa Oziewicz, Edmund Pietrzak
Wydawca: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2006
 

Spis artykułów:

Bohdan Jeliński, Zagraniczna polityka ekonomiczna w procesie globalizacji gospodarki

Karolina Klecha, Przeobrażenia kierunków lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce światowej

Eugeniusz Gostomski, Znaczenie banków dla biednych ludzi w procesie wzrostu aktywności gospodarczej w najsłabiej rozwiniętych krajach świata

Krystyna Żołądkiewicz, Reguły pochodzenia towarów w umowie handlowej o bliskich stosunkach ekonomicznych Australii i Nowej Zelandii (CER)

Magdalena Markiewicz, Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce przez banki z dominującym udziałem kapitału niemieckiego

Radosław Koszewski, Wpływ konkurencyjności na możliwość tworzenia konsorcjów eksportowych przez polskie firmy – wyniki badań

Anna M. Nikodemska-Wołowik, Kreowanie marek flagowych. Kierunki i możliwość aplikacji

Joanna Bednarz, Wpływ systemu zarządzania jakością na satysfakcję klientów przedsiębiorstwa,

Sylwia Pangsy-Kania, Kreowanie kultury organizacyjnej opartej na innowacyjności

Władysława Kiwak, Aksjologiczne podstawy gospodarowania,

Tomasz Michałowski, MFW a kryzysy walutowe i finansowe na przełomie XX i XXI wieku

Monika Szmelter, Ewolucja procesu sekurytyzacji

Sławomir Antkiewicz, Zarządzanie cudzym pakietem akcji na zlecenie klienta

Iwona Sobol, Analiza funkcjonowania finansowych centrów uprzywilejowanych

Aleksandra Ruchniewicz, Emisja kwitów depozytowych – korzyści i negatywne aspekty