Komitet redakcyjny

Redaktor naukowy: dr Joanna Adamska-Mieruszewska, kontakt: ekojam@ug.edu.pl

Sekretarz redakcji: dr Anna Fornalska-SkurczyńskaRedaktorzy tematyczni:

Finanse i bankowość - dr Iwona Sobol

Handel międzynarodowy – dr hab. Hanna Treder, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność biznesu, kapitał ludzki w biznesie międzynarodowym - dr hab. Piotr Zientara, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Marketing – dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Międzynarodowe stosunki ekonomiczne – dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

 


Redaktorzy statystyczni:

dr Tomasz Jurkiewicz (tomasz@jurkiewicz.pl),

dr Beata Jackowska (beataj@wzr.ug.edu.pl)

Redaktor językowy (jęz. polski)/wydawniczy: Anna Świtalska-Jopek 

Redaktor językowy (jęz. angielski): Katarzyna Jopek

 


Projekt okładki czasopisma od nr 31: Andrzej Taranek