International Business and Global Economy

Czasopismo naukowe IBage - International Business and Global Economy - jest wydawane przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Ma ono długą tradycję wspólną z historią Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, który przez kilka dekad redagował i wydawał ten naukowy rocznik. Pierwszy numer czasopisma został wydany w 1973 roku; nosił wtedy nazwę „Prace i Materiały Instytutu Ekonomiki Handlu Zagranicznego”. W 2013 roku nazwę tę zmieniono na "International Business and Global Economy". Nad jakością artykułów publikowanych we wszystkich latach czuwali kolejni redaktorzy: prof. Hanna Treder, dr Urszula Mrzygłód, dr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil i dr Joanna Adamska-Mieruszewska. Od 2021 roku redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Jacek Zaucha, który współpracuje z zespołem redaktorów tematycznych.
Dzięki pracy tych wszystkich osób oraz autorów artykułów czasopismo jest znane w środowisku naukowym. Jesteśmy dumni z naszej tradycji, doświadczenia i rzetelności. Współtworzymy współczesną naukę, stale się rozwijamy i otwieramy na nowe ścieżki. Jesteśmy nowoczesną platformą łączącą Ludzi Nauki, Badaczy, Autorów, Czytelników i Recenzentów. Naszym celem jest zapewnienie otwartości i pomocy w wymianie myśli.

Konsekwentnie dążymy do umiędzynarodowienia czasopisma, naszym celem jest ponowne wejście na listę czasopism wysokopunktowanych

Zapraszamy do składania artykułów anglojęzycznych obejmujących zagadnienia z: kluczowych obszarów tematycznych dla biznesu międzynarodowego i gospodarki światowej:

 • finanse międzynarodowe
 • kapitał ludzki w biznesie międzynarodowym
 • marketing międzynarodowy
 • międzynarodowe stosunki ekonomiczne
 • handel międzynarodowy
 • transport i spedycja międzynarodowa
 • ekonomika behawioralna
 • geografia ekonomiczna
 • mikro- i makroekonomia
 • przedsiębiorczość
 • ekonometria
 • zarządzanie.


Realizując proces umiędzynarodowienia czasopisma, zwiększenia jego cytowalności, zapraszamy Autorów do publikacji na naszych łamach oraz Recenzentów do współpracy.

W polityce redakcyjnej kierujemy się kryterium wartości dodanej artykułu do wiedzy teoretycznej i praktycznej, poprawności merytorycznej i metodologicznej prowadzonego toku wywodu oraz poprawności warsztatu pisarskiego, o co również prosimy Recenzentów podczas oceny artykułów. Stosujemy także zasadę „double-blind review”, w celu zapewnienia warunków obiektywnej recenzji, zarówno z punktu widzenia Recenzenta jak i Autora. W tym kontekście, uprzejmie zapraszamy Autorów do składania oryginalnych artykułów, Recenzentów do współpracy z nami, w celu zapewnienia właściwego poziomu edytorskiego oraz Czytelników do odwiedzania naszego portalu, zapoznania się z publikacjami, które są dostępne online oraz bycia na bieżąco z wydarzeniami czytelniczymi.