Lista recenzentów

Recenzenci współpracujący z czasopismem „International Business and Global Economy”:


 • Dr. Nikolaj Ambrusevic, University of Reading, Henley Business School, Wielka Brytania
 • Prof. Małgorzata Bartosik-Purgat, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. Hans-Heinrich Bass, Hochschule Bremen, Niemcy
 • Dr Ewa Cieślik, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. Dr M. Banu Durukan Sali, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey
 • Dr Jakub Gazda, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. Andrzej S. Grzelakowski, Akademia Morska w Gdyni
 • Conf. Dr. Gabriela Goudenhooft, University of Oradea, Rumunia
 • Dr Bohdan Hnatkivskyi, Lviv Ivan Franko National University, Ukraina
 • Prof. Jacek Jaworski, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Dr Rafał Kasperowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Dr hab. Karolina Klecha-Tylec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Dr Agnieszka Kłysik-Uryszek, Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Renata Knap, Uniwersytet Szczeciński
 • Prof. Bożena Kołosowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Jarosław Korpysa, Uniwersytet Szczeciński
 • Dr Anna Korzeniowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr Paweł Kowalewski, Narodowy Bank Polski
 • Prof. Krzysztof Kozłowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prof. Nataļja Lāce, Technical University, Łotwa
 • Prof. dr Marko Malovic, Univertisity of East Sarajevo,Belgrade, Serbia
 • Prof. Edward Molendowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Dr Alison Pearce, Northumbria University Newcastle, United Kingdom
 • Prof. Pedro de Sá Nogueira, Lisbon School of Economics and Management, Portugalia
 • Dr Şerban Olah, University of Oradea, Rumunia
 • Dr Daniel Yordanov Pavlov, University of Ruse "Angel Kanchev", Bulgaria
 • Prof. Dr. Diana Phillips, University of Antwerp, Belgia
 • Doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., Masaryk University, Czechy
 • Dr. Liesbeth Rijsdijk, Windesheim University of Applied Sciences, Holandia
 • Prof. Jerzy Schroeder, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. Dr Ralph Sonntag, University of Applied Sciences, Hochschuile fur Technik und Wirtschfat, Dresden, Germany
 • Mag. Christian Stadlmann, FH-Professor, University of Applied Sciences Upper, Austria
 • Doc. Ing. Pavel Strach, Ph.D. SKODA AUTO Wysoka Skola, Czech Republic
 • Dr. Lineke Stobbe, Windesheim University of Applied Sciences, Holandia
 • Prof. Paul Verluyten, University of Antwerp, Belgia (prof. em.)