dr Beata Szymanowska

Opublikowano 07 stycznia 2021 roku

Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: 26 listopada 2021 r.

Tytuł rozprawy: Innowacyjność jako czynnik konkurencyjności portów morskich ze szczególnym uwzględnieniem portu w Gdyni

Dziedzina: dziedzina nauk społecznych
Dyscyplina: ekonomia i finanse


Promotor: dr hab. Hanna Klimek

Promotor pomocniczy: dr Janusz Dąbrowski

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 24 marca 2022 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 12 kwietnia 2022 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 12 kwietnia 2022 r.

Nadanie stopnia doktora: 21 kwietnia 2022 r.