dr Maria Mąkólska-Tenold

Opublikowano 20 października 2017 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 19 października 2017 r.

Tytuł rozprawy: Advancing a green urban economy - implementation and challenges of sustainability governance in different cities

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Monika Bąk, prof. UG

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 13 września 2018 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 21 września 2018 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 21 września 2018 r.

Nadanie stopnia doktora: 18 października 2018 r.