Aktualności z życia Katedry Mikroekonomii

Nowy Kierownik Katedry

Od 1 września 2020 r. nowym Kierownikiem Katedry Mikroekonomii została Pani dr hab. Anna Blajer-Gołębiewska. Nowemu kierownikowi życzymy doświadczenia mnóstwa różnorakich sukcesów, radości, zadowolenia i poczucia dobrze realizowanej misji na rzecz Współpracowników oraz wszystkiego pomyślnego, co będzie przyczyniało się do dalszego umocnienia marki całego Zespołu.

Podziękowania dla prof. Kamińskiej

Po długoletniej opiece nad Katedrą Mikroekonomii, współpracownicy pragną wyrazić Pani Profesor Teresie Kamińskiej wdzięczność za wspieranie rozwoju na płaszczyźnie naukowej i dydaktycznej, za dzielenie się swoją rozległą wiedzą, motywowanie do działania i empatię.

Pani Profesor, serdecznie dziękujemy!

Seminarium naukowe Katedry Mikroekonomii z udziałem z Profesora Pawła Baranowskiego pt.: "Metody ilościowe w empirycznych badaniach ekonomicznych"

Seminarium odbyło się w środę 24 maja o godz. 14:00 w sali C308.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym.

Cykliczne zebranie pracowników Katedry Mikroekonomii

Pracownicy cyklicznie spotykają się aby omówić bieżące sprawy związane z funkcjonowanie Katedry. Zdjęcie z 05.12.2016 r.

Seminarium wyjazdowe Wydziału Ekonomicznego

Pracownicy Katedry Mikroekonomii liczną grupą biorą udział w wyjazdowych seminariach WE, na któych omawiane są bieżace sprawy Wydziału.

Wdzydze Kiszewskie, 11-12 czerwca 2016 

XIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii

Każdego roku pracownicy Katedry Mikroekonomii uczestniczą w Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Ekonomii. W 2016 roku referaty przedstawiali: dr Marcin Brycz oraz dr Anna Blajer-Gołębiewska.

Międzyzdroje, 06-08.06.2016

Udział pracowników Wydziału w konferencji międzynarodowej

Konferncja: The Society for Judgment and Decision Making Annual Conference, Chicago, Illinois, USA, 20-23.11.2015 r.

(organizator:The Society for Judgment and Decision Making).

Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Maciej Kos, Dagmara Wach, When do we avoid health-risk information?

Pracownicy Wydziału na wystąpieniu laureata Nagrody Nobla

Wystąpienie laureata Nagrody Nobla Daniela Kahnemana na konferencji The Society for Judgment and Decision Making Annual Conference,

Chicago, Illinois, USA, 20-23.11.2015 r.

dr Anna Blajer-Gołębiewska w Chicago

dr Anna Blajer-Gołębiewska na Women in Society of Judgement and Decision Making Networking Event, 

Chicago, Illinois, USA, listopad 2015 r.

Z wizytą w Northeastern University

Spotkanie uczestników projektu badawczego realizowanego przez Uniwersytet Gdański (Katedrę Mikroekonomii i Zakład Gospodarki Elektronicznej) oraz University of Michigan i Northeastern University, listopad 2015

Udział pracownikow Katedry w konfernecji międzynarodowej

Konferencja: Annual Paris Business and Social Science Research Conference,Paryż, Francja, 4-5 lipca 2013 r.

(organizator: World Business Institute).

Badania prezentowali Prof. T.Kamińska, dr E. Babula,dr A. Blajer-Gołębiewska i dr L. Czerwonka