O Katedrze

Katedra Mikroekonomii

ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot


tel. 058 523 11 64
fax. 058 523 11 64

e-mail:
wioletta.zakrzewska@ug.edu.pl

Katedra Mikroekonomii powstała w 1996 r. w miejsce istniejącego wcześniej na Wydziale Ekonomicznym Zakładu Mikroekonomii, wchodzącego w skład Instytutu Teorii Ekonomii. Do 1999 r. kierownikiem katedry był prof. dr hab. Dariusz Filar, a następnie do 2020 r. funkcję tę pełniła prof. dr hab. Teresa Kamińska. Obecnie kierownikiem katedry jest dr hab. Anna Blajer-Gołębiewska. 


Pracownicy katedry prowadzą obligatoryjne przedmioty kierunkowe, jak również wykłady do wyboru. Wśród kierunkowych znajduje się mikroekonomia, historia myśli ekonomicznej, ekonomia matematyczna, zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu (wykładane również w języku angielskim), natomiast oferta przedmiotów do wyboru jest elastyczna i koresponduje z naukowymi zainteresowaniami wykładowców, które koncentrują się wokół następującej problematyki mikro- i makroekonomicznej:

 • metody ilościowe, modelowanie matematyczne w ekonomii, ekonomia matematyczna,
 • teoria gier, teoria informacji,
 • ekonomia eksperymentalna, ekonomia behawioralna,
 • psychologia matematyczna. psychologia ekonomiczna,
 • produktywność i efektywność jednostek gospodarczych.
 • koncentracja, modele rynku,
 • efektywność i nieefektywność rynku,
 • niedoskonałości mechanizmu rynkowego oraz państwa,
 • ekonomia instytucjonalna, regulacja, deregulacja, modele kapitalizmu, 
 • rynek pracy,
 • teoria inflacji,
 • teorie dobrobytu i rozwoju społeczno-gospodarczego,
 • integracja europejska,
 • gospodarka oparta na wiedzy,
 • edukacja formalna, nieformalna i pozaformalna,
 • przedsiębiorczość,
 • efektywność działań z zakresu zarządzania finansami,
 • nadzór korporacyjny, reputacja, wycena i konkurencyjność przedsiębiorstw,
 • behawioralne aspekty decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw,
 • rynki finansowe i ich wpływ na aktywność gospodarczą,
 • bezpośrednie inwestycje zagraniczne,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • optymalizacja procesu alokacji zasobów w ochronie zdrowia,
 • ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej,
 • transport kolejowy.

Badania w wyżej wymienionych obszarach zaowocowały licznymi publikacjami, w tym autorstwem i redakcjami naukowymi podręczników i monografii, artykułami w specjalistycznych czasopismach oraz referatami prezentowanymi na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Pracownicy katedry prowadzą także współpracę z innymi placówkami naukowymi oraz instytucjami publicznymi.
 

 

 2020

 

 

 

2018 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 2012

 

 

 

 

 

2009