dr hab. Piotr Zientara, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
58-523-1322
tel. sekretariat:
1231
nr pokoju:
310
Inne funkcje:

Sekretarz komisji ewaluacyjnej

członek Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze zimowym 2023/2024:

wtorek, 17:00-18:30

Link do konsultacji na MS Teams