Katedra Zrównoważonych Procesów Rynkowych


     

 

 

Dr hab. Piotr Zientara

profesor Uniwersytetu Gdańskiego

 

 Profil Pracownika

 

Piotr Zientara posiada stopień naukowy doktora habilitowanego i jest zatrudniony na Wydziale Ekonomicznym na stanowisku profesora Uniwersytetu Gdańskiego. Profesor Zientara posiada również dyplom magistra rozwoju zasobów ludzkich (ang. Human Resource Development) Kolegium Europejskiego w Brugii oraz Diplôme Supérieur de Français des Affaires Paryskiej Izby Handlowo-Przemysłowej. Jest również magistrem filologii angielskiej UG oraz posiada Diplôme d’Etudes Universitaires Françaises (Uniwesytet Jean Moulin III, Lyon).

 
 
     

 

Na Wydziale Ekonomicznym (a także na Neofilologii) prowadzi wykłady z takich przedmiotów jak: społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), międzynarodowe stosunki gospodarcze (po polsku i angielsku), gospodarowanie kapitałem ludzkim, przedsiębiorczość (po angielsku), zarządzanie w turystyce i hotelarstwie (po angielsku) oraz gospodarka rosyjska. 

 

 

      

Obszary badawcze profesora Zientary to: CSR i idea zrównoważonego rozwoju (zwłaszcza w hotelarstwie i turystyce), zarządzanie zasobami ludzkimi, przedsiębiorczość rodzinna. Jego artykuły zostały opublikowane w takich czasopismach jak: Journal of Business Ethics, Sustainability, Journal of Sustainable Tourism, Human Resource Development International, Industrial Relations: A Journal of Economy and Society.


W 2014 r. ukazała się monografia autorstwa profesora zatytułowana „Human Resource Management in Emerging Economies” nakładem oficyny wydawniczej Routledge (Taylor & Francis Group).


Profesor Zientara recenzuje także artykuły naukowe dla następujących czasopism: Journal of Business Ethics, Journal of Sustainable Tourism, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Journal of Environmental Planning & Management, The International Journal of Human Resource Management, Journal of Business Ethics, Personnel Review, Journal of Management Studies.
Kontakt: piotr.zientara@ug.edu.pl