Aktualności z życia Katedry Mikroekonomii

Witamy nowego pracownika Katedry

Do grona pracowników Katedry Mikroekonomii dołączyła Pani mgr Joanna Sikora.

 

Życzymy sukcesów!

Seminarium naukowe Katedry Mikroekonomii z udziałem z Profesora Pawła Baranowskiego pt.: "Metody ilościowe w empirycznych badaniach ekonomicznych"

Seminarium odbyło się w środę 24 maja o godz. 14.00 w sali C308.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym.

Cykliczne zebranie pracowników Katedry Mikroekonomii

Pracownicy cyklicznie spotykają się aby omówić bieżące sprawy związane z funkcjonowanie Katedry. Zdjęcie z 05.12.2016.

Seminarium wyjazdowe Wydziału Eonomicznego

Pracownicy Katedry Mikroekonomii liczną grupą biorą udział w wyjazdowych seminariach WE, na któych omawiane są bieżace sprawy Wydziału.

Wdzydze Kiszewskie, 11-12 czerwca 2016 

XIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii

Każdego roku pracownicy Katedry Mikroekonomii uczestniczą w Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Ekonomii. W 2016 roku referaty przedstawiali: dr Marcin Brycz oraz dr Anna Blajer-Gołębiewska.

Międzyzdroje, 06-08.06.2016

Udział pracowników Wydziału w konferencji międzynarodowej

Konferncja: •The Society for Judgment and Decision Making Annual Conference, Chicago, Illinois, USA, 20-23.11.2015 r.

(organizator:The Society for Judgment and Decision Making).

Referat: Anna Blajer-Gołębiewska, Maciej Kos, Dagmara Wach, When do we avoid health-risk information?

Pracownicy Wydziału na wystąpieniu laureata Nagrody Nobla

Wystąpienie laureata Nagrody Nobla Daniela Kahnemana na konferencji The Society for Judgment and Decision Making Annual Conference,

Chicago, Illinois, USA, 20-23.11.2015 r.

dr Anna Blajer-Gołębiewska w Chicago

dr Anna Blajer-Gołębiewska na Women in Society of Judgement and Decision Making Networking Event, 

Chicago, Illinois, USA, listopad 2015 r.

Z wizytą w Northeastern University

Spotkanie uczestników projektu badawczego realizowanego przez Uniwersytet Gdański (Katedrę Mikroekonomii i Zakład Gospodarki Elektronicznej) oraz University of Michigan i Northeastern University, listopad 2015

Udział pracownikow Katedry w konfernecji międzynarodowej

Konferencja: Annual Paris Business and Social Science Research Conference,Paryż, Francja, 4-5 lipca 2013 r.

(organizator: World Business Institute).

Badania prezentowali Prof. T.Kamińska, dr E. Babula,dr A. Blajer-Gołębiewska i dr L. Czerwonka