Publikacje

Publikacje książkowe

 

Teoria perspektywy. Aspekty behawioralne i modelowanie preferencji
Elżbieta Babula
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk 2022
ISBN 978-83-8206-447-6

 

Adaptacyjność polskiego rynku finansowego
Marek Kołatka
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk 2021
ISBN 978-83-8206-302-8

A_Blajer-Gołębiewska_okladka_Reputacja


Reputacja przedsiębiorstwa a zachowania inwestorów giełdowych. Podejście eksperymentalne
Anna Blajer-Gołębiewska
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk 2019
ISBN 978-83-7865-797-2

 

 


Zarządzanie finansami. Wprowadzenie, przykłady i zadania
Leszek Czerwonka
C.H. Beck
Warszawa 2018
ISBN 978-83-812-8142-3

 

 


Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw
pod redakcją:
Ewy Ignaciuk
Janusza Dąbrowskiego
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku
Gdańsk 2017
ISBN 978-83-61161-02-8

 

 

Behawioralne aspekty decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw
Leszek Czerwonka
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk 2015
ISBN 978-83-7865-261-8

 


Zastosowanie matematyki w  ekonomii i zarządzaniu
Elżbieta Babula
Leszek Czerwonka
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk 2015
ISBN 978-83-7865-340-0

 

 

Mikro- i makroekonomiczne uwarunkowania dobrobytu
pod redakcją:
Anny Blajer-Gołębiewskiej
Leszka Czerwonki
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk 2014
ISBN 978-83-7865-178-9

 

Struktura sfery realnej gospodarek narodowych w Unii Europejskiej a poziom dobrobytu
pod redakcją:
Małgorzaty Zielenkiewicz
Gdańsk 2013

 

RAPORT NCN

 

Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej
pod redakcją:
Elżbiety Babuli
Teresy Kamińskiej
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk 2013
ISBN 978-83-7865-140-6

 

 

Asymetria informacji w relacjach inwestorskich.
Perspektywa nadzoru korporacyjnego
Anna Blajer-Gołębiewska
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk 2012
ISBN 978-83-7326-891-3
Wybrane problemy z mikroekonomii
Zadania - nowe wydanie rozszerzone
Teresa Kamińska
Agata Krysińska
Barbara Kubska-Maciejewicz
Janina Laudańska -Trynka
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk 2009
ISBN 978-83-7326-597-4
Efektywność gospodarki opartej na wiedzy
Teoria i praktyka
pod redakcją:
Teresy Kamińskiej
Joanny Frycy
Beaty Majeckiej
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk 2007
ISBN 978-83-7326-426-7
Ekonomia matematyczna w zadaniach
Anna Blajer-Gołębiewska
Leszek Czerwonka
Elżbieta Pankau
Małgorzata Zielenkiewicz
pod redakcją Teresy Kamińskiej
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk 2006
ISBN 83-7326-346-2
Efektywność rynku
Teoria i praktyka
pod redakcją:
Teresy Kamińskiej
Tomasza Kątowskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk 2003
ISBN 83-7326-159-1
Podstawy mikroekonomii w zadaniach z rozwiązaniami i komentarzem wyd. II
Tomasz Kątowski
Ewa Ignaciuk
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk 2001
ISBN 83-7326-032-3
Podstawowy wykład z mikroekonomii
Tomasz Kątowski
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk 2000
ISBN 83-7017-900-2
Teoria podejmowania decyzji przez podmioty rynkowe
Wybrane problemy z mikroekonomii
wyd. III poprawione
Teresa Kamińska
Barbara Kubska-Maciejewicz
Janina Laudańska -Trynka
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk 2000
ISBN 83-7017-616-X
Wybrane problemy z mikroekonomii
Zadania
Teresa Kamińska
Agata Krysińska
Barbara Kubska-Maciejewicz
Janina Laudańska -Trynka
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk 2000
ISBN 83-7017-617-8


Pozostałe redakcje monografii

 

  1. T. Kamińska, J. Fryca, B. Majecka, redakcja naukowa monografii pt. Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2007, ISBN 978-83-7326-426-7
  2. D. Filar, redakcja naukowa podręcznika pt. Ekonomia po polsku, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007, ISBN 978-83-60089-53-8
  3. E.Ignaciuk, J.Stefaniak, redakcja naukowa monografii „Województwo pomorskie w integro-wanej Europie”, Wydawnictwo PTE, Gdańsk 2006, ISBN 83-87369-40-3, str 140 formatu B5
  4. T. Kamińska, redakcja naukowa podręcznika „Ekonomia matematyczna w zadaniach”, Uniwersytet Gdański, II-VI.2005
  5. T. Kamińska, redakcja naukowa referatów Katedry Mikroekonomii przygotowanych na konferencję „Ekonomiczne wyzwania XXI wieku Polska-UE-Świat”, Uniwersytet Szczeciński, Międzyzdroje, kwiecień 2005
  6. T. Kamińska, podręcznik R.H.Franka, Microeconomics and Behavior, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004
  7. T. Kamińska, T. Kątowski, Nieefektywność rynku.  Teoria i praktyka,  Wydawnictwo UG, Gdańsk 2003,  ISBN 83-7326-159-1