O Katedrze

Katedra Mikroekonomii

ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot


tel. 058 523 11 64
fax. 058 523 11 64

e-mail:
ekoeko@ug.edu.pl

Katedra Mikroekonomii powstała w 1996 roku w miejsce istniejącego wcześniej na Wydziale Ekonomicznym Zakładu Mikroekonomii, wchodzącego w skład Instytutu Teorii Ekonomii. Kierownikiem katedry od 1999 roku jest prof. dr hab. Teresa Kamińska; wcześniej funkcję tę pełnił prof. dr hab. Dariusz Filar.

Pracownicy katedry prowadzą obligatoryjne przedmioty kierunkowe, jak również wykłady do wyboru. Wśród kierunkowych znajduje się mikroekonomia, historia myśli ekonomicznej, ekonomia matematyczna, zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu (wykładane również w języku angielskim), natomiast oferta przedmiotów do wyboru jest elastyczna i koresponduje z naukowymi zainteresowaniami wykładowców, które koncentrują się wokół następującej problematyki mikro- i makroekonomicznej:

  • zachowania podmiotów rynkowych w różnych warunkach konkurencji, ryzyko w podejmowaniu decyzji, asymetria informacji, fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, nadzór korporacyjny, kontroling, konkurencja i konkurencyjność,
  • rozwój myśli ekonomicznej, teoria wyboru publicznego, teoria praw własności, instytucje i ich rola w rozwoju społeczno-gospodarczym, niedoskonałości państwa i mechanizmu rynkowego, efektywność ekonomiczna i nieefektywność rynku,
  • metody ilościowe w ekonomii, ekonomia matematyczna, teoria gier, matematyka,
  • zagadnienia dotyczące rynku pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie międzynarodowym, motywowanie jako element zarządzania personelem,
  • teoria wzrostu gospodarczego i cykli koniunkturalnych,
  • rola przedsiębiorstw transnarodowych w rozwoju gospodarczym,
  • funkcjonowanie międzynarodowych rynków finansowych.


Badania w wyżej wymienionych obszarach zaowocowały licznymi publikacjami, w tym autorstwem i redakcjami naukowymi podręczników i monografii, artykułami w specjalistycznych czasopismach oraz referatami prezentowanymi na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Pracownicy katedry prowadzą także współpracę z innymi placówkami naukowymi oraz instytucjami publicznymi.