Publikacje naukowe

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści 

 

 

 

 

  

Znalezione obrazy dla zapytania transport wojewódzka królWojewódzka-Król Krystyna (red.) - Transport

 

 

 

  

 

Spis treści

 

 

 

Zeszyty naukowe:

RESEARCH JOURNAL OF THE UNIVERSITY OF GDAŃSK, TRANSPORT ECONOMICS AND LOGISTICS, TRANSPORT DEVELOPMENT AND PERFORMANCE IN RELATION TO THE IDEA OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT, PART 3, NO 69/2017

 

 

Zeszyty naukowe EKONOMIKA TRANSPORTU I LOGISTYKA, WYBRANE PROBLEMY GAŁĘZI TRANSPORTU , nr 50/2014

 

Zeszyty naukowe EKONOMIKA TRANSPORTU I LOGISTYKA, AKTUALNE PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI, nr 47/2013

 

Zeszyty naukowe EKONOMIKA TRANSPORTU I LOGISTYKA, WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ROZWOJU TRANSPORTU ZRÓWNOWAŻONEGO, nr 43 / 2012

 

Zeszyty naukowe  EKONOMIKA TRANSPORTU LĄDOWEGO, FUNKCJONOWANIE I ROZWÓJ TRANSPORTU, nr 41/2011

 

 

 

Książki:

 • K. Wojewódzka-Król, E. Załoga: Transport - nowe wyzwania, PWN, Warszawa 2016.
 • K.Wojewódzka-Król, R.Rolbiecki: Polityka rozwoju transportu, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2013.
 • K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki: Infrastruktura transportu. Wydawnictwo UG, Gdańsk 2008.
 • K. Wojewódzka-Król, R. Rlbiecki, W. Rydzkowski: Transport wodny śródlądowy. Wydawnictwo UG, Gdańsk 2007.
 • K. Wojewódzka-Król: Infrastruktura transportu drogowego. (W:) Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Praca zbiorowa pod red. B. Liberadzkiego i L. Mindura, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Warszawa 2006.
 • K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki: Transport wodny śródlądowy. (W:) Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Praca zbiorowa pod red. B. Liberadzkiego i L. Mindura, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Warszawa 2006
 • W. Rydzkowski: Usługi logistyczne.ILiM, Poznań 2004, 2007.
 • Transport. Praca zbiorowa pod red. K. Wojewódzkiej-Król i W.Rydzkowskiego. PWN, Warszawa 2007.
 • K. Wojewódzka-Król, W. Rydzkowski, W. Grzywacz: Polityka transportowa. Wydawnictwo UG,   Gdańsk 2006.
 • Rozwój infrastruktury transportu. Praca zbiorowa pod red. K.Wojewódzkiej-Król. Wydawnictwo UG, Gdańsk 1999, 2002.
 • W. Rydzkowski, K.Wojewódzka-Król: Współczesne problemy polityki transportowej. PWE, Warszawa 1997.

 

Wybrane publikacje:

 • D. Książkiewicz: Bezpieczeństwo danych w procesach biznesowych. (w:) Cyfryzacja gospodarkii społeczeństwa.
  Szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych. Praca zabiorowa pod red. J. Gajewskiego, W. Paprockiego
  i J. Pieriegud, EKF, Gdańsk 2016
 • The Role of Inland Waterways in the Process of the Enlargement of the EU
 • W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król: Developments and Challenges of the Transport-Forwarding-Logistcs Industry in the Process of Integration of Poland with the EU
 • W. Rydzkowski: Rynek usług logistycznych po wejściu Polski do UE
 • W. Rydzkowski: Rynek usług logistycznych w Polsce
 • Materiały z prezentacji ILiM (studia zaoczne)