Działalność naukowa

Wykorzystanie prowadzonej działalności naukowej jednostki w procesie dydaktycznym

Działalność naukowo-badawcza Katedry Polityki Transportowej koncentruje się na szeroko rozumianych zagadnieniach funkcjonowania i rozwoju transportu oraz logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • problemów rozwoju infrastruktury transportu,
 • problemów finansowania rozwoju transportu,
 • zrównoważonego rozwoju transportu,
 • wdrażania proekologicznych rozwiązań w transporcie,
 • rozwoju transportu wodnego śródlądowego,
 • podstaw organizacyjno-prawnych funkcjonowania i rozwoju transportu wodnego śródlądowego,
 • europejskiej polityki transportowej,
 • problemach prywatyzacji przedsiębiorstw transportowych,
 • zagadnień deregulacji w transporcie,
 • konkurencyjności przedsiębiorstw
 • usług logistycznych
 • bezpieczeństwa w procesach logistycznych
 • nowych technologii w transporcie i logistyce


Prace naukowo badawcze są ściśle związane z zakresem działalności dydaktycznej Katedry, obejmującym wykłady i konwersatoria z następujących przedmiotów:

 • Polityka rozwoju transportu
 • Polityka funkcjonowania transportu
 • Ekonomika infrastruktury
 • Gospodarowanie w transporcie wodnym śródlądowym
 • Analiza ekonomiczna
 • Monitorowanie wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa
 • Ocena projektów inwestycyjnych
 • Usługi logistyczne
 • Spedycja
 • Negocjacje w procesach logistycznych
 • Technologie informatyczne w procesach logistycznych
 • Bezpieczeństwo w łańcuchach logistycznych


Efektem prowadzonej działalności naukowej Katedry są wydawane corocznie nowe książki będące podstawowymi pomocami dydaktycznymi oraz liczne artykuły publikowane w krajowych i zagranicznych czasopismach fachowych.

Ponadto wiedza i doświadczenie zdobyte w trakcie prowadzonych badań wykorzystywane są na seminariach kursowych, magisterskich i dyplomowych realizowanych na wszystkich rodzajach studiów.

Doskonała znajomość problematyki badawczej, stały kontakt z praktyką gospodarczą, znajomość aktualnie realizowanych projektów w kraju i zagranicą pozwalają przekazywać studentom najnowszą wiedzę, stymulować ich do poszukiwań rozwiązań kontrowersyjnych, sprawiają, że realizowane programy dydaktyczne są blisko powiązane ze aktualnymi problemami badawczymi danej dziedziny.