O Katedrze

Założyciele Katedry byli wychowankami prof. zw. dr hab. Lucjana Hofmana. Katedra powstała wraz z reformą systemu kształcenia w 1990 roku jako jedna z pięciu Katedr specjalności Transport i Logistyka.

Dorobek Katedry to m.in.:

 •     5 doktoratów
 •     3 habilitacje
 •     2 tytuły profesorskie
 •     monografie naukowe

Oferta dydaktyczna:

 • Polityka transportowa
 • Ekonomika infrastruktury
 • Infrastruktura i technologie w transporcie
 • Badania ekonomiczno-finansowe
 • Analiza ekonomiczna
 • Problemy ochrony środowiska
 • Usługi logistyczne
 • Contemporary Problems of Transportation and Logistics
 • Negocjacje w procesach logistycznych
 • Transportation Policy
 • Zarządzanie jakością w logistyce
 • Spedycja krajowa i międzynarodowa
 • Nowoczesne technologie transportowe
 • Proekologiczne tendencje w transporcie
 • Wykorzystanie Internetu w logistyce
 • Bezpieczeństwo w procesach logistycznych


Problematyka badawcza:


Katedra prowadzi badania związane z szeroko rozumianą problematyką transportową i logistyczną, w tym zwłaszcza w zakresie polityki transportowej, infrastruktury transportu, usług logistycznych, transportu wodnego śródlądowego.

Osiągnięcia naukowe:

Pracownicy katedry są uznanymi autorytetami w dziedzinie transportu, infrastruktury transportu, transportu wodnego-śródlądowego, czego dowodem są pełnione liczne funkcje pozauczelniane:

Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski

 • Członek Kom. Współpracy ze Stałym Międzynarodowym Stowarzyszeniem Kongresów Żeglugi w Brukseli
 • Prezes, Członek Prezydium i Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • Wiceprezes Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku
 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Logistycznego
 • Członek Kolegium Redakcyjnego „Transportu i Logistyki”
 • Członek Zespołu Doradczego Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
 • Członek Rady Programowej Międzynarodowej Konferencji „Transport 2000”
 • Członek rady naukowej ds. kolei dużych prędkości
 • Przewodniczący Rady Programowo Naukowej czasopisma „Rynek Kolejowy”
 • Przewodniczący Rady Programowej czasopisma „Logistyka”
 • Członek Editorial Advisory Board „ The International Journal of Logistics Management

Prof.zw.dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król

 • Kierownik Studium Podyplomowego Transport i Logistyka
 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • Członek Rady Naukowej „Przeglądu Komunikacyjnego”
 • Członek Rady Naukowej „Infrastruktury Transportu”
 • Członek Rady ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej przy Ministerstwie Transportu – przedstawiciel UG
 • Członek Komitetu Monitorującego ds. Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport przy Ministerstwie Rozwoju  Regionalnego – przedstawiciel Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
 • Członek Rady Naukowej Centrum Naukowo - Technicznego Kolejnictwa – przedstawiciel Ministra Infrastruktury

Dr hab. Ryszard Rolbiecki, prof UG

 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w GdańskuPrzedstawiciel Komitetu Monitorującego
 • Województwa Pomorskiego w ramach Grupy Strategicznej Osi Priorytetowej - Regionalny System Transportowy.

Odznaczenia

 • Medale Edukacji Narodowej
 • Medale Zasłużonego Pracownika Transportu oraz odznaczenia państwowe  

Konferencje

Katedra jest współorganizatorem wielu międzynarodowych konferencji naukowych, w tym od 1990 r. organizatorem konferencji „Problemy dostosowania Polski do europejskiego systemu transportowego” i od 1994 r. studenckiej konferencji „Studenci dla środowiska” oraz Konferencji Naukowej TranSopot. oraz Dni Zrównoważonego Rozwoju na UG.