Polecane linki

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, http://www.gddkia.gov.pl/
Ministerstwo Infrastruktury, http://www.mi.gov.pl/
Polska Izba Spedycji i Logistyki, http://www.pisil.pl/
Port Gdynia, http://www.port.gdynia.pl/
Port Gdańsk, http://www.portgdansk.pl/pl
Urząd Lotnictwa Cywilnego, http://www.ulc.gov.pl/
Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, http://zmpd.pl/

CLECAT, http://www.clecat.org/
FIATA, http://www.fiata.com/
IATA, http://www.iata.org/index.htm
ICAO, http://www.icao.int/
International Road Transport Union, http://www.iru.org/
International Transport Forum, http://www.internationaltransportforum.org/