O Zakładzie

Zakład Transportu Międzynarodowego
 i Spedycji 

ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot

tel.   058 523 13 84
fax.  058 523 13 84

e-mail:
ekhz@panda.bg.univ.gda.pl

 

Strona w budowie