Przemysław Borkowski, Associate Professor

position:
duties:
Vice-Dean of the Faculty
phone:
58-523-1341
secretary's office phone:
1190
room:
230
Other duties:

Erasmus+ Programme Incoming Students Coordinator (Faculty of Economics)

Information for students

Office hours

05.02.2018 h. 11:00-12:00

Wyniki obliczeń wartości ryzyka inwestycji infrastrukturalnych w Polsce metoda referencyjna
Ocena inwestycji infrastrukturalnych
Wykorzystanie komputerow w analizie ekonomicznej
Portfolio management
dane
Arkusz kalkulacyjny