Przemysław Borkowski, Associate Professor

position:
duties:
Vice-Dean of the Faculty
phone:
58-523-1341
secretary's office phone:
1190
room:
228
Other duties:

Erasmus+ Programme Incoming Students Coordinator (Faculty of Economics)

Information for students

I

International Economic Perspectives

Schedule for May

 

 

9.05 dr Jakub Rak (Thu) 9:45-11:15 C204

13.05 dr Peter Svoboda (Mon) 11:30-13:00 C204 (students with surnames on the letter A to P)

or

13.05 dr Mircea Negrut (Mon) 11:30-13:00 a C203 (students with surnames on the letter R to Z)

Please note lecture 13.05 is divided group.

 

 

15. 05 dr Helena Fidlerowa (Wed) 9:45-11:15 C209

 

16.05 dr Andreea Mihartescu (Thu) 9:45-11:15 C204

 

22.05 prof. Bohdan Nichiforem (Wed) 9:45-11:15 C209

Wyniki obliczeń wartości ryzyka inwestycji infrastrukturalnych w Polsce metoda referencyjna
Ocena opłacalności inwestycji logistycznych
Wykorzystanie komputerow w analizie ekonomicznej
Portfolio management
Arkusz kalkulacyjny
Audyt ryzyka
Investment and Risk Assessment - L&M
Metody oceny inwestycji (studia zaoczne)