Monika Bąk, Associate Professor

position:
duties:
Dean of Faculty of Economics
phone:
58-523-1253
secretary's office phone:
1190
room:
203
Other duties:

- Head of the Department of Transport Economics

- Head of English Language Post-Diploma Part-Time Doctoral Studies in Economics

Career
 • From 2007 - associate professor
 • 2007 - habilitated doctor degree (habilitation book: "Central and Eastern Europe towards transformation challenges" / in Polish)
 • 1996-2007 - tutor in the Chair of Comparative Research of Transport Systems (the Chair of Transport Economics currently)
 • 1996 - PhD degree (thesis: "Transport as a subject and determinant of the Europen integration" / in Polish)
 • 1994-1996 - asistant in the Chair of Comparative Research of Transport Systems
 • 1989-1994 - studies in the University of Gdansk (MSc degree, diplom on "Experiences of tourism market development in Europe and their application in Poland")
Publications

List of publications is available in the Knowledge Basie of the University of Gdansk:

Publications - Person profile - Monika Bąk - University of Gdańsk (ug.edu.pl)


Research interests
 • Passenger mobility and urban logistics;
 • Energy market, renewable energy sources;
 • Effectiveness of transport systems; 
 • Economic impact of tourism and hospitality;
 • Economy of the Central and Eastern European countries.
Other

Funkcje pełnione na Uczelni:

 • W kadencji od 2008 do 2012 prodziekan ds. kształcenia, od 2012 do 2016 prodziekan do spraw nauki i kształcenia Wydziału, od 2016 dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. 
 • członek Senackiej Komisji Kształcenia UG
 • członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej UG,
 • członek Wewnętrznego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia UG,
 • członek Komisji ds. wdrożenia Indeksu Elektronicznego w Uniwersytecie Gdańskim,

Funkcje pełnione na Wydziale Ekonomicznym:

 • kierownik studiów doktoranckich z ekonomii w języku angielskim,
 • przewodnicząca Komisji Programowo-Dydaktycznej na Wydziale Ekonomicznym,
 • przewodnicząca Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym,
 • opiekun specjalności turystyka międzynarodowa na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze.

International research projects:

EU projects:

Fourth Framework Programme:

EXCOST, 1994-95 (External costs of transportation and internalisation),
SCENARIOS, 1996-97 (Scenarios for the Trans-European Network),
CODE-TEN, 1997-98 (Strategic Assessment of Corridor Developments, TEN Improvements and Extensions to the CEEC/CIS),
SCENES, 1998-2000 (European Transport Scenarios)

Fifth Framework Programme:

SPECTRUM, 2002-2005 (Study of policies regarding economic instruments complementing transport regulations and the undertaking of physical measures)
IMPRINT-EUROPE, 2003 (Implementing Reform in transport Effective Use of research on pricing in Europe), ekspertyza podwykonawcza
TEN-STAC, 2004 (Scenarios, traffic forecasts and analysis of corridors on the Trans-European network), ekspertyza podwykonawcza

Sixth Framework Programme:

HEATCO, 2005 (Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project Assessment). 6th Framework Programme (ekspertyza podwykonawcza)
GRACE, 2005-2006 (Generalisation of Research on Accounts and Cost Estimation)
IMPRINT-NET, 2006-2007 (Implementing Pricing Reforms in Transport Networking), member of the expert group - interurban road transport
CATRIN, 2007-2009 (Cost Allocation of Transport Infrastructure Cost)

Seventh Framework Programme:

INTERCONNECT, 2009-2011 (INTERCONNECTION BETWEEN SHORT AND LONG DISTANCE TRANSPORT NETWORKS)

Projects for the Europen Commission (TREMOVE, ASSESS), Europen Parliament, European Conference of Ministers of Transport, Spanish Ministry of Transport and other.

National research projects:

Individual grant KBN Nr 2 H02C 069 22 "Transformacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej na przykładzie transportu", 2002-2004

KBN grants:

nr PBZ-009-10 "Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu i infrastruktury", 1998-1999

nr 2 H02C 079 23 23 "Optymalny model finansowania infrastruktury transportu w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej", 2004-2005

research projects for ministries.

 

Inne:

 • Zarządzanie pracą strony polskiej oraz koordynowanie zadań w międzynarodowych projektach badawczych w ramowych programach UE oraz projektach zleconych,
 • Aktywny udział w pozyskiwaniu środków na finansowanie prac badawczych (opracowywanie wniosków, współpraca z partnerami zagranicznymi),
 • Członek WCTR (World Conference on Transport Research) oraz EEFS (European Economics and Finance Society),
 • Członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.
 • Nagroda Kolegium Gospodarki Światowej SGH za wyróżniające osiągnięcia w badaniach  naukowych w dziedzinie międzynarodowych stosunków gospodarczych,
 • Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Naukowego w zakresie nauk społecznych i humanistycznych,
 • Nagroda Indywidualna stopnia drugiego Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia naukowe,
 • Srebrny Krzyż Zasługi, sierpień 2002,
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, lipiec 2006
 • Nagroda Indywidualna stopnia pierwszego Rektora Uniwersytetu Gdanskiego za osiągnięcia naukowe, 2014
 • Przewodnicząca Komitetu organizacyjnego konferencji TranSopot 2014 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku (2013, 2014).